Menighedsrådet

Menighedsråd :

  • Ingelise Pedersen, formand for menighedsrådet
  • Helene Martelli, næstformand
  • Annelise Vigsnæs, kasserer
  • Hanne Unwin
  • Herdis Einarsdóttir
  • Judy Sundgaard
  • Lene Korsgaard Romeyke
  • Vibeke Ehlers


Kirkeværge Søren Sørensen

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet holder møde otte til ni gange om året.Møderne afholdes i sognegården, og enhver er velkommen til at overvære møderne og følge med i menighedsrådets arbejde.

 

Referet af menighedsrådsmøder

Datoer for møderne: se under Menighedsrådsmøder