Du er her: 

Kirken

I løbet af de seneste år har der været en stigende interesse for Tagensbo kirke i både ind- og udland.

Mange arkitekter og arkitekstuderende lægger vejen forbi kirken, som med sin arkitektur, detaljerigdom og håndværksmæssige kvaliteter vidner om en bygning af høj karat. Kirken er da også ved at få status af ”kult”.

Således danner Tagensbo kirke en enestående ramme om sognets kirkelige og musikalske aktiviteter. Desuden fungerer Tagensbo kirke som et forsamlingshus, hvor sognets beboere samles til mange forskellige arrangementer.

I 2016 gik knap 1000 mennesker igennem kirken om måneden.

Ola Wedebrunn, som er arkitekt maa, phd, Lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole og

Professor ved arkitektskolen ved NTNU i Trondheim, skriver således om Tagensbo kirke, som blev indviet i november 1970, og som således er et barn af 68-generationen:

Tagensbo Kirke

Tegnet af arkitekt Hans Christian Hansen

Tagensbo kirken er på mange måder særlig, såvel æstetisk, teknisk som når det gælder de sociale sammenhæng, sakrale og profane.

Arkitektonisk er den planlagt så at den udgør en naturlig del af Bispebjerget, hvor den danner ryg til det gennemgående grønområde der visuelt forbinder et felt fra Tagensbo kirke over Bispebjergs skole til Grundtvigs skolen.

Tagensbo kirke er en karré kirke der udmærker sig med rytme, vertikalt og en værdighed der på sjælden vis kombinerer det sakrale byggeri med de tilgrænsende boliger i nærområdet og sogn.

Kirken er tegnet af arkitekt Hans Christian Hansen der var ansat på Københavns stadsarkitektkontor og bl.a. var arkitekt til ældreboliger i Bagsværd og til transformerstationerne ved Bellahøj, ved Magasin du Nord i Bernikovsgade og ved Østre Gasværk. Bygninger udmærker sig endvidere ved en særlig stærk og kvalitetsbevidst materialesans og med et udtryksfuld og selvstændigt forhold til arkitektonisk gestaltning.

Tagensbo kirke har et særligt, næsten musikalskt udtryk hvor de vertikale betonpilastre som tone anslag styrer placeringen af murede moduler i rød sækkeskuret mursten.

Pilastrene giver facaden en elegant dybde og skyggevirkning samtidig med at de vertikale elementer intensificerer kirkens nærvær i karréen.

Kirkens tårn har et strukturelt konstruktiv udtryk med en særlig abstraktion, en stærk værdi der både visuelt og akustisk styrker områdets karakter. Tårnet har umiddelbart ligheder med rådhuset i Århus tegnet af Arne Jacobsen og Erik Møller, men er på Tagensbo kirke en helt særlig konstruktion og et selvstændigt udtryk.Kirkerummet er omgivet af karrékirkens etagehuskonstruktion med ekspedition, menighedslokaler, børnehave mm. Det er særlig smukt sammensat, med moderne virkning i materialer og møblering der fremtræder som rummets stærke virkning. En senere ophængt belysning har givet kirkerummet et velfungerende lys og til tider en følsom eventyrligt lignende karakter. Farvesætningen med rød sten, kirkestole af Kaare Klint, maling i lyse blå og karmoisin, er moderne og orgelet er en særlig interessant konstruktion. For nylig har gårdrummet mod syd fået en elegant trappe i fiberarmeret beton, der ganske minimal giver gården mod syd en god funktion, ikke mindst i forbindelse med begravelser.

Kirken er, og har på mange måder, en stort potentiale. Med udgangspunkt og med reference til kirkerum og kirke som konstruktion rummer og involverer den moderne karré kirke menigheden i mange forskellige funktioner og forløb.

Tagensbo kirke er på mange måder udtryk for et moderne åbent og inviterende forhold til kirken og uden tvivl et betydningsfuldt udtryk for forståelsen af sakral arkitektur.Med venlig hilsen

Ola Wedebrunn
Arkitekt maa, phd
Lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole
Professor ved arkitektskolen ved NTNU i Trondheim