Du er her: 

Links

Links til kirkelige institutioner og organisationer

Det provsti Tagensbo sogn hører til

Folkekirkens netkirke

Den dansk forkekirke i udlandet

Online version af salmebogen

Her finder du blandt andet biblen online

Behandler både sager om blandt andet navne og ægteskab

Den danske folkekirkes hjemmeside

Folkekirken København

Elektronisk ugeavis for kirken i København 

Kirkelig og folkelig hjælpeorganisation

Undervisning i kristendom til grundskolerne i København og på Frederiksberg

Det ministerium folkekirken høre under

Hjælpeorganisation blandt udstødte

Det stift Tagensbo hører under 

Interesseorganisation for landets menighedsråd

Her finder ud blandt andet en liste over godkendte fornavne 

Oversigt over samtlige sogne i Danmark