Vielse

Vielse aftales med sognepræsten.
Ønsker de kommende ægtefæller samme efternavn efter vielsen, informerer kirkekontoret herom. 

Blanket til navneændring på bryllupsdagen findes på www.borger.dk. Blanketten sendes elektronisk med NemID til kirkekontoret i bopælssognet.

Forud for indgåelse af ægteskab erhverves der en såkaldt prøvelsesattest der godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Kommunen udsteder prøvelsesattesten på grundlag af en ægteskabserklæring, som findes her. En prøvelsesattest er gyldig i 4 måneder.

Man kan blive viet i folkekirken, når en af parterne er medlem.