Dødsfald

En bisættelse eller begravelse skal aftales med sognepræsten eller kordegnekontoret.